Heti foglalkozások 67.

Tematikus foglalkozás – „A” komponens

2019.12.06.

Téma: Miklós napi hiedelmek és hagyományok

 A foglalkozás első részében a gyerekek  internetes kutatómunkát végeztek. A Miklós naphoz kötődő hiedelmeket, hagyományokat gyűjtötték össze. Ezek megbeszélése után szövegértési feladatot kaptak. Szent Miklós életéről olvastak, majd igaz-hamis állítások közül választottak és Mikulás napi totót töltöttek ki.

A nyelvi kompetencia fejlesztése után, az óra második felében kézművességgel foglalkoztunk. Közeleg a karácsony ünnepe, ezért díszek készítése volt a feladat. A tanulók csoportokat alkottak, ügyesen dolgoztak, kreatívak voltak. Hóembert, kis feldíszített fenyőfát, csengőt készítettek. A szépen elkészített munkákat bemutatták társaiknak. Végül kis verset fogalmaztunk meg közösen, mely a hóemberről szólt.

Tematikus foglalkozás – „B” komponens

2019.12.06.

Téma: Mikulás ünnepe az Európai Unió országaiban

A foglalkozás első részében a gyerekek internetes kutatómunkát végeztek. A Mikulással kapcsolatos eltérő ajándékozási szokásokat mutatták be. Információkat gyűjtöttek arról, hogy néhány országban hogyan ünnepelnek, milyen  hiedelmeket, hagyományok kötődnek az alkalomhoz, hogy hívják más országokban a mikulást. Ezek megbeszélése után szövegértési feladatot kaptak a tanulók. Szent Miklós életéről olvastak, majd igaz-hamis állítások közül választottak és Mikulás napi totót töltöttek ki.

A nyelvi kompetencia fejlesztése után, az óra második felében kézművességgel foglalkoztunk. Közeleg a karácsony ünnepe, ezért díszek készítése volt a feladat. A tanulók csoportokat alkottak, ügyesen dolgoztak, kreatívak voltak. Hóembert, kis feldíszített fenyőfát, csengőt készítettek. A szépen elkészített munkákat bemutatták társaiknak. Végül kis verset fogalmaztunk meg közösen, mellyel a télapót köszöntöttük.

Tantárgyi fejlesztés – földrajz, ének

2019.12.03.

2019.12.06.

A héten elkezdődött az Adventi ünnepkör. Az első gyertyagyújtás után a Mikulás érkezését várták a gyerekek.  A foglalkozás is ebben a hangulatban telt, e téma köré épült. Az órát közös énekléssel kezdtük, Mikulás dalokat elevenítettük fel, amit már alsó és felső tagozatban tanultunk, majd csoportokban dolgoztak. A Mikulás nap történetéről, Szent Miklósról és Európában e naphoz kapcsolódó  hagyományokról, érdekességekről szereztek információkat a tanulók. A gyűjtőmunkához használhatták az internetet. A csoportok kiselőadás formájában mutatták be társaiknak az ismereteket. A foglalkozás végén télapót hajtogattunk origami papírból, amivel az osztálytermüket díszítették. Célom, az új ismeretszerzésen kívül a digitális, szociális és anyanyelvi kompetenciafejlesztés volt.

Tantárgyi fejlesztés – dráma foglalkozás

2019. 12. 03.

2019. 12. 05.

A foglalkozás témája a közeledő jeles napunk: a „Mikulás érkezése” volt.

Első feladatként a tanulók interneten kerestek olyan ismereteket, melyek a Mikulás történetéről szólnak. A lényeges információkat lejegyzetelték, ezzel fejlesztve a szövegértést és a lényegkiemelés képességét. Szóforgóban minden tanuló felolvasta az általa legfontosabbnak és legérdekesebbnek talált gondolatokat. A tanulók azt is megkeresték, hogy más országokban hogyan nevezik a Mikulást, ezzel is bővítve általános ismereteiket és tudásukat.

Ezután versek és mesék keresése volt a feladat. Az iskola könyvtárában volt a foglalkozás, így lehetőség nyílt arra, hogy verses és meséskönyvekből olvassanak fel egymásnak Mikulásról szóló történeteket.

A foglalkozás végén minden tanuló készített egy Mikulást, melyet az iskola „Piros-fehér-fekete” kiállításán is kihelyezünk.

Nyelvi foglalkozás – angol

SANTA CLAUS IS HERE:

11. foglalkozás 2019. 12. 06. (5-6)

13. foglalkozás 2019. 12. 02. (7-8)

A heti angol foglalkozáson a tanulókkal egy újabb ünnepkört, a Mikulás ünnepét jártuk körbe. A foglalkozás célja az volt, hogy a diákok megismerjék a Mikulás hagyományát, valamint megtanulják azt is, hogy angolszász területeken nem ünneplik külön a Télapót, hanem a Mikulás Karácsonykor érkezik hozzájuk. Megtanultuk a Mikulás szó angol megfelelőit, valamint beszélgetés során összegyűjtöttük azokat a fogalmakat, szavakat, amelyek a Mikuláshoz fűződnek. Egy másik feladatban Rudolf rénszarvas történetét ismerhették meg egy kis rajzfilm segítségével. Ezután a foglalkozás további részében a Mikulással és a téli időszakkal kapcsolatos díszeket készítettünk. A tanórán fejlesztettem a gyerekek szépérzékét, bővült a szókincsük és országismereti tudásanyaggal is gazdagodtak.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.