Heti foglalkozások 58.

Tematikus foglalkozás – „A” komponens

2019.09.27.

Téma: Egészségünk védelme

A foglakozás relaxációs zene hallgatásával kezdődött. A zenehallgatás nagy tetszést aratott, pozitívan befolyásolta gyerekek teljesítményét. A pihentető percek után a tanulók csoportban dolgoztak. Szabadon választott technikával kis plakátokat készítettek, melyből montázs készült. Egészségünk védelmére hívták fel a figyelmet. Ezután összegyűjtötték azokat a vitaminforrásokat, melyek fogyasztása elengedhetetlenek szervezetünk számára.  A vitaminokról más sok ismeretünk van. Ezeket felidézve, tudásukat felhasználva oldották meg az OkosDoboz játékos feladatait. A táplálkozás témakörből szabadon választhattak.

Az órát számolási feladatok megoldásával zártuk. Számolj az egészségedért! – kis feladatkártyát kaptak. A játékos feladatok az egészségnevelést, valamint számos képesség, készség- kreativitás, logikus gondolkodás, emlékezet-fejlesztését is segítették.

Tematikus foglalkozás – „B” komponens

2019.09.27.

Téma: Európai Unió

A foglalkozáson a tanulók csoportokban dolgoztak. Uniós ismereteiket ismételték, foglalták össze „dióhéjban”. Először egérrágta szöveget egészítettek ki, mely lényeges információkat nyújtott az unióról, majd térképen keresték meg az uniós országokat és azok fővárosait. A topográfiai feladat után következett a játék. Találós kérdéseket fogalmaztak meg egymásnak, így sikerült felidézni azokat a fogalmakat, melyeket az adott témában már korábban megtanultak pl.: euró, örömóda, Európai Bizottság, schengeni egyezmény stb.. A jó válaszokat játék euróval jutalmaztam, melynek az értékét a gyerekeknek az óra végén forintba kellett meghatározniuk. A napi árfolyamot internet segítségével találták meg és ennek ismeretében már ügyesen számoltak.

A játékos feladatok a nyelvi, a matematikai, topográfiai ismeretek, valamint a gondolkodás és emlékezet fejlesztését szolgálták.

Tantárgyi fejlesztés – földrajz, ének

2019.09.24.

A foglalkozás memóriajátékkal indult: ki tud több Európai Uniós országot a megadott időre gyűjteni, majd ezeket az országokat csatlakozásuk éve szerint időrendi sorrendbe állították. Ezután az uniós országokban beszélt nyelvekkel foglalkoztunk, mivel Az Európa Tanács szeptember 26-át a Nyelvek Európai Napjának nyilvánította. Csoportokban ismeretterjesztő szöveget dolgoztak fel e témában. Megtudták, hogy Európa rendkívüli nyelvi sokszínűséggel rendelkezik: csak az európaikat számítva is több mint 200 nyelvvel büszkélkedhet. Csoportosítottuk a nyelveket a nyelvcsaládokkal. Ehhez a feladathoz használhatták az atlaszuk tematikus térképét. A foglalkozáson az  anyanyelvi és az intellektuális kompetenciájuk fejlődött.

Tantárgyi fejlesztés – drámafoglalkozás

2019.09. 27.

A foglakozást egy játékos önismereti feladattal kezdtük. A tanulóknak le kellett írni, hogy ha varázslat történne velük, milyen állat, növény, tárgy vagy természeti jelenség szeretne lenni illetve melyik nem szeretne lenni.  A tanulók felolvasták a többieknek, amiket írtak és közösen megbeszéltük, hogy miért is választották azokat illetve milyen hasonlóságokat lehet felfedezni önmaguk és a választott dolgok között.

Ezt követte egy másik önismereti feladat: a tanulóknak be kellett jelölni egy 7-es skálán, hogy egy adott tulajdonság mennyire jellemző illetve nem jellemző rá. Ez a feladat segítette a tanulókat abban, hogy jobban felismerjék miben szükséges még fejlődniük annak érdekében, hogy a kitűzött céljaikat elérjék és a pályaválasztásuk is sikeres legyen.

Nyelvi foglalkozás – angol

2019. 09.23. (7-8)

A heti angol foglalkozáson a sport volt a téma a közelgő Európai Diáksport Napja kapcsán. A gyerekek csoportot alkotva sportokat gyűjtöttek össze. Ha volt olyan sportág, amit nem tudtak angolul, akkor lehetőséget kaptak, hogy a szótárt fellapozva megkeressék az adott szó angol megfelelőjét. Miután felsorolták a sportokat, csoportosítottuk őket aszerint, hogy melyik egyéni sport és melyik csapatsport. Majd képeket mutattam nekik sportokról és a korábban már létrehozott csoportokban dolgoztak tovább, próbálták kitalálni melyik sportot látják a fotókon. A következő feladat egy keresztrejtvény megoldása volt az interaktív táblán. A diákok jelentkezés után egyesével jöttek a táblához és oldották meg a feladatot. Ezen az órán bővült a gyerekek szókincse, alkalmazták a korábban elsajátított tudásukat is.

2019. 09.30. (7-8)

A heti angol foglalkozáson még mindig a sport volt a téma. A diákoknak ki kellett választaniuk kedvenc sportolójukat bármelyik sportágból. Pár mondatos ismertetőt kellett elmondaniuk a többieknek, amiből ki kellett találniuk, hogy vajon kiről lehet szó, ki lehet a kedvenc sportoló. Ezután egy projektet kellett készíteniük erről a személyről. A projektet Wordben kellett elkészíteniük. Mielőtt elkezdték, megbeszéltük a fontosabb pontokat, amelyeket tartalmaznia kellett a projektnek. Ezután mindenki egyénileg elkészítette a saját feladatát. A tanulók szép, igényes munkákat készítettek. Ezen a foglalkozáson fejlődött a szóbeli kifejezőképességük és bővült a szókincsük.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.