Heti foglalkozások 57.

Tematikus foglalkozás – „A” komponens

2019.09.20.

Téma: Barátság, testvériskolai utazás

Magyarország szomszédos országait, a nagy tájakat, folyókat, tavakat kerestük meg a térképen. Beszélgettünk a közelgő testvériskolai kirándulásról. Megismertük a 3 napos látogatás programját. Információkat gyűjtöttünk a programkínálatban szereplő nevezetességekről- Betléri kastély, Krasznahorka, Poprad. Virtuális utazáson vettünk részt, nagyon szép szlovákiai tájakon jártunk.  A Felvidék legnépszerűbb magyar emlékei mellett megismerkedtünk a szlovákiai ünnepekkel, szokásokkal és ételekkel. Összegyűjtöttük az utazással kapcsolatos tudnivalókat. Ötleteket gyűjtöttünk testvériskolás barátaink köszöntéséhez. A következő foglalkozáson ezekből válogatva kis bemutatkozóval készülünk a találkozásra, melyet a gyerekek már nagyon várnak. A foglalkozáson lehetőség nyílt a viselkedéskultúra fejlesztésére is. Olyan egyszerű szituációkat játszottunk el, amelyek előfordulnak egy-egy kiránduláson.

Tematikus foglalkozás – „B” komponens

2019.09.20.

Téma: Európai Unió- jeles napok

Az Európai Unió szeptember 22-re AUTÓMENTES VILÁGNAP-ot hirdetett meg. A tanulók közül kevesen tudtak erről. Arra a kérdésre, hogy miért van erre szükség, sok értékes választ kaptam. Végül közösen megfogalmaztuk: a világnap  célja, hogy felhívja a figyelmet a motorizáció és az autóforgalom okozta súlyos környezeti és egészségügyi problémákra. Információkat gyűjtöttünk a rendezvényről. Megtudtuk, hogy  először 1997-ben tartották a franciaországi La Rochelle-ben. 2001 elején megszületett az autómentes napról szóló Európai Charta, melyet Magyarország is aláírt . A gyerekek csoportokba rendeződtek, feladatul kapták a világnapi felhívás elkészítését, melynek mottója a következő volt: Tiszta levegőt mindenkinek!  Érvelniük kellett a környezetbarát közlekedés mellett. Elkészítették az autómentes nap logóját is.  A feladatok a környezettudatosság erősítésére, a kreativitás és kommunikáció fejlesztésére irányultak.

Tantárgyi fejlesztés – földrajz, ének

2019.09.20.

A foglalkozás memóriajátékkal indult: ki tud több Európai Uniós országot a megadott időre gyűjteni, majd ezeket az országokat csatlakozásuk éve szerint időrendi sorrendbe állították. Ezután az uniós országokban beszélt nyelvekkel foglalkoztunk, mivel Az Európa Tanács szeptember 26-át a Nyelvek Európai Napjának nyilvánította. Csoportokban ismeretterjesztő szöveget dolgoztak fel e témában. Megtudták, hogy Európa rendkívüli nyelvi sokszínűséggel rendelkezik: csak az európaikat számítva is több mint 200 nyelvvel büszkélkedhet. Csoportosítottuk a nyelveket a nyelvcsaládokkal. Ehhez a feladathoz használhatták az atlaszuk tematikus térképét. A foglalkozáson az  anyanyelvi és az intellektuális kompetenciájuk fejlődött.

Tantárgyi fejlesztés – drámafoglalkozás

2019.09. 17.

A foglakozást egy játékos önismereti feladattal kezdtük. A tanulóknak le kellett írni, hogy ha varázslat történne velük, milyen állat, növény, tárgy vagy természeti jelenség szeretne lenni illetve melyik nem szeretne lenni.  A tanulók felolvasták a többieknek, amiket írtak és közösen megbeszéltük, hogy miért is választották azokat illetve milyen hasonlóságokat lehet felfedezni önmaguk és a választott dolgok között.

Ezt követte egy másik önismereti feladat: a tanulóknak be kellett jelölni egy 7-es skálán, hogy egy adott tulajdonság mennyire jellemző illetve nem jellemző rá. Ez a feladat segítette a tanulókat abban, hogy jobban felismerjék miben szükséges még fejlődniük annak érdekében, hogy a kitűzött céljaikat elérjék és a pályaválasztásuk is sikeres legyen.

Nyelvi foglalkozás – angol

2019. 09.16. (7-8)

2019.09.27. (5-6)

A heti angol foglalkozáson az előző tanórán tanultakat ismételtük át, és a téma még mindig a nyári szünet volt. Ezen az órán a diákok projekt feladatot kaptak, amelynek témája a nyári szünet volt. A gyerekek párban dolgoztak. Először közösen megbeszéltük, hogy milyen legyen a projekt, hogyan nézzen ki, hogy az a szemnek is megfelelő legyen. Kértem őket, hogy minél színesebben készítsék el ezeket a beadandókat. A feladatot Word-ben kellett elkészíteniük, fotót kellett beilleszteniük és ezekhez a képekhez 1-1 mondatot is írniuk kellett, hogy miről szól az adott fotó. Az 5. és 6. osztályosok hasonló feladatot kaptak, annyi különbséggel, hogy nekik Paint-ben kellett rajzolni egy nyári élményt. Ezen a foglalkozáson a tanulók az informatika órán megszerzett tudásukat használták fel és fejlesztették. Fejlődött az idegen nyelvi írásbeli kifejezőképességük kompetenciája is.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.