Heti foglalkozások 70.

Tematikus foglalkozás 2020.01.10.

A komponens

Téma: Mentális egészség

Az egészséges életmód egyik feltétele a mentális egészség. Mentális rendellenesség kialakuláshoz vezethet azonban  az internetfüggőség is. Mindennapjaink részévé vált a digitalizáció. Szinte nincs olyan tanuló, akinek ne lenne legalább egy okoseszköze. Internet használatuk gyakoriságáról, módjáról, eszközéről beszélgettünk a foglalkozás elején. Összegyűjtöttük az előnyeit és a hátrányait, foglalkoztunk a veszélyeivel, az egészségre gyakorolt hatásával. Szituációs játék segítségével bemutattunk néhány rossz példát /éjszakába nyúló internetes játék, online kapcsolatfüggőség, a  facebook és egyéb kommunikációs csatornák etikátlan használata,  pornóoldalak látogatása/. Ezek hatását, következményeit közösen fogalmaztuk meg. Sajnos sokak számára ismerős volt néhány szituáció. Bízom benne, hogy sikerült óvatosságra, mértékletességre inteni őket.

B komponens

Téma: Mit tanultunk az Európai Unióról?

A foglalkozás első részében felelevenítettük Uniós ismereteinket. Térkép használatával meghatároztuk Európa fekvését, megkerestük melyek az EU országai, majd a gyerekek csoportokat alkotva játékasztaloknál foglaltak helyet. A különböző helyszínek között forgószínpad szerűen váltották egymást 10 percenként. Szorgalmasan gyűjtötték a játékos feladatok jó megoldásáért járó eurókat. Feladataik: szóhálóból keresték ki az EU intézményeit, az európai integráció történetéről szóló egérrágta szöveget egészítettek ki, ország – zászló kártyákat párosítottak, majd végül matematikai feladatot kaptak- eurojukat forintra váltották. Az elkészült produktumokból montázst készítettünk. A játék  öröme mellett számos kompetencia fejlesztésére is lehetőség nyílt, ugyanakkor felszínre kerültek a testvériskolás foglalkozásokon tanultak.

Nyelvi foglalkozás – angol

MY WINTER HOLIDAY

14-15. foglalkozás 2020. január 10. (5-6)

16. foglalkozás 2020. január 6. (7-8)

A heti angol foglalkozáson a tanulókkal a téli szünet élményeit, a családjuk körében eltöltött napokról beszélgettünk. Kértem őket, hogy írjanak fel 5 olyan szót, ami nekik a téli szünetet jellemezte. Ha olyan szó volt, amit még nem ismertek, akkor a szótár segítségével megkeresték az angol jelentését. Ezzel bővült a szókincsük, és a szótárhasználat is fejlődött. Ezután mindenki sorban elmondta a szavakat, a többieknek pedig jegyzetelni kellett. Ezzel a hallás utáni értésük fejlődött. Majd, amikor mindenki ezzel végzett, akkor azt kértem, hogy mindenki válasszon egy személyt, akiről majd beszél és a szavait felhasználja. A feladat az volt, hogy a kiválasztott személy szavait a társának mondatba kellett foglalnia, hogy szerinte az a szó, miért volt fontos a téli szünetben. Nagyon jó ötletek születtek, a foglalkozás jókedvűen zajlott.

Tantárgyi fejlesztés – dráma foglalkozás

2020. 01. 14.

A foglalkozás első részében az volt a feladat, hogy minden tanuló gondolkodjék el azokról az „erők”-ről, amelyek az életét eddig a leginkább befolyásolták. Egy kört tortaszeletek módjára felosztva kellett kitölteniük és beleírniuk, hogy mely tényezők jelentettek eddig sokat számukra, pl: család, iskola, barátságok, egyház stb. A szeletek nagysága arányában mutatta a fontosságot. A tanulók ezután bemutatták egymásnak az „életkörüket”.

A tanulók a következő feladatban újabb életköröket kaptak, melyekbe a további céljaikat pl. iskolai pályafutásukat, életútjuk állomásait jegyezték le. Az első nagy körbe mindenki a hosszú távú céljait írta le, pl: milyen pályára szeretne menni, míg a másik körbe rövid távú céljaik kerültek. A tanulók megfogalmazták azokat az akadályokat és nehézségeket is, amelyeket szükséges leküzdeniük ahhoz, céljaikat elérjék.

A foglalkozás elérte célját, ugyanis minden tanuló gondolatában megfogalmazódott egy cél, amit szeretne élete során elérni.

Tantárgyi fejlesztés

2020.01.07.

2020.01.10.

Ezen a foglalkozáson az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldallal ismerkedtünk. „Egy napom története” címmel –egyperces kisfilmeket néztünk meg arról, hogy hogyan töltik az emberek egy napjukat Európa különböző országaiban. Konkrét személyek történetén keresztül  láthattuk, milyen kézzelfogható előnyöket, lehetőségeket kínál az Európai Unió. Az óra memóriafejlesztő játékkal zárult. A kártyalapokon a 28 uniós tagállam mindegyikében található valamilyen jellegzetes épület vagy természeti képződmény volt. Ezeket kellett időre felismerniük és pároztatniuk. A foglalkozáson az élményszerű tanulással fejlődött a tanulók anyanyelvi és a digitális kompetenciájuk, valamint erősödött az európai identitásuk is.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.